Benvolguda lectora

Benvinguts a la plataforma d’aprenentatge SUMA (Synthetic Understanding through Movement Analogies) on trobarà una estratègia per construir una comprensió integrada dels processos a la natura. L’enfocament integrador es basa en l’ensenyament dels conceptes i principis comuns existents en els sistemes dinàmics. A més, les activitats físiques, entenent-se com a una forma d’analogia de moviment, són l’eix de l’educació integradora que proporciona una comprensió incorporada basada en l’experiència.

Esperem que aquest projecte en desenvolupament sigui una eina útil per al professorat i estudiants en el seu esforç permanent per integrar les seves visions del món.

Per què un enfocament integrat en l’educació?

L’educació moderna des de la seva iniciació ha estat fragmentada. Molt abans de l’inici del moviment postmodern en la dècada de 1960, durant i després del període de la Il·lustració, els sistemes educatius submergeixen a les joves generacions en narracions fragmentades contades per diferents matèries acadèmiques. Actualment, la situació no ha canviat.

En el seu manifest de l’ONU “Set lliçons complexes en educació per al futur”, Edgar Morin va fer una petició per a un enfocament integrat en educació. En la seva opinió, l’educació contemporània, basada en una estructura fragmentada de temes, limita el raonament i el pensament crític en els i les estudiants, contribuint poc al desenvolupament de les competències integradores i el coneixement que es considera essencial en la societat moderna. El principal problema, llavors, és integrar i reduir les barreres internes i entre àrees àmpliament diferents com STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) i Humanitats, problema que no es resol només mitjançant diverses formes d’enfocaments multidisciplinaris i interdisciplinaris.

Emprar un llenguatge comú per entendre la natura i les arts

La comprensió científica fragmentada sembla ser causada principalment per l’existència de nivells emergents d’organització de la matèria, les propietats clau de les quals no es poden deduir matemàticament a causa de les lleis que governen el comportament dels components més microscòpics. Per tant, cada nivell està dotat d’estructures i propietats específiques i noves que necessiten un llenguatge específic per a la seva comprensió. Aquests llenguatges utilitzen conceptes dependents del context per nomenar i explicar els processos. La dependència del context és vista essencialment com una causa principal de la fragmentació entre els vocabularis de diferents disciplines científiques. És a dir, mentre que dins de camps i subcamps científics específics, la comunicació del coneixement és possible gràcies a un vocabulari comú, en disciplines diferents serà més difícil la comunicació. Aquesta fragmentació del llenguatge també es trasllada a l’educació científica, conduint inevitablement a la formació d’una visió del món fragmentada en l’alumnat que limita les possibilitats d’una transferència d’aprenentatge entre diferents matèries científiques.

Creiem que la tensió que sorgeix de la coexistència de tendències dependents del context i unificadores en la ciència es pot veure com una oportunitat més que com un problema, i resoldre-la pot donar lloc a patrons de comprensió que es caracteritzen per un esquelet explicatiu coherent, provinent de les tendències unificadores, i flexible a causa del vocabulari dependent del context. Algunes consideracions generals sobre aquest tema es poden trobar aquí ( 1, 2, 3 ). Com es pot veure, cadascun dels textos explicatius marcats amb lletres blaves, corresponen a conceptes que depenen del context i els marcats amb vermell, als conceptes generals, unificadors independents del context. Considerem que la seva interacció és l’ingredient necessari per construir una comprensió coherent i flexible del món en el qual vivim.

Què es pot trobar a la plataforma d’aprenentatge?

●          La Visió General: una perspectiva general sobre ‘Com funciona la natura’ que condueix a una comprensió sintètica i una visió general del món.

●          Conceptes i principis generals: conceptes i principis dinàmics integradors utilitzats per a ensenyar i comprendre processos a través d’explicacions textuals, simulacions, animacions i analogies de moviment;

●          Fenòmens: comprensió dels fenòmens existents en els diferents nivells d’organització de la natura a través d’explicacions textuals, simulacions, animacions i analogies de moviment, basades en conceptes i principis generals.

Algun suggeriment?

Us estarem agraïts si ens voleu fer algun suggeriment  per millorar la plataforma.

Considerem els estats experimentats subjectius, les arts i la societat com a exemples d’estats emergents de la natura.

Robert Hristovski

Natàlia Balagué