Escala Espai – Temps

Les escales espai-temps informen sobre l’ordre de magnitud de les propietats espacials i temporals del comportament del sistema. L’escala espacial mínima físicament significativa és de l’ordre de 10-35  (1 precedida per 35 zeros) metres. De manera similar, l’escala de temps mínima és de l’ordre de 10-43 segons. D’altra banda, l’extensió espacial màxima actual és de l’ordre de 1027 metres (1 seguit de 27 zeros) i l’extensió de temps actual és de l’ordre de 1017 segons, l’extensió espai-temporal observable de l’Univers.Això és una vasta extensió entre el que anomenem escales temporals i micro/macroespacials. Els éssers humans amb l’extensió espacial dels seus cossos de l’ordre d’1 metre i la vida útil de l’ordre de 109 (mil milions) de segons (o desenes d’anys) es troben entre aquests extrems.

La grandària més petita d’un objecte que un ésser humà pot veure a simple vista és de 0.01 graus (a una distància de 15 centímetres és d’aproximadament 0.03 mil·límetres o 30 micròmetres, l’ample d’un cabell humà prim). Qualsevol altre objecte més petits que aquesta grandària ens semblen continus. Respecte a la nostra visió, no es pot detectar l’interval de temps que hi ha entre estímuls visuals de menys de 0,04 segons o 40 mil·lisegons i percebem la seqüència visual com a contínua.

Robert Hristovski 28.07.2016

Traductor: Carlos Romero