La visió general: com funciona la natura?

1. La natura evoluciona a través de processos consistents en estats estables separats per transicions relativament ràpides produïdes per inestabilitats.

2. Durant la fase estable, els processos evolucionen de forma quantitativa i contínua.

3. Les inestabilitats produeixen canvis qualitatius discontinus que donen origen a propietats emergents.

4. Les inestabilitats poden ser provocades per pertorbacions omnipresents o per un canvi lent del context.

5. Tots aquests processos estan allotjats en una àmplia gamma d’escales espai-temps.

Robert Hristovski 12. 04. 2017