Стабилност (Нестабилност, Мултистабилност, Метастабилност)

Posted Posted in Uncategorized

Стабилност Зошто некој поедини однесувања или структури постојат? Дали поради тоа што се стабилни? Но, како гледаме дека тие се стабилни? Кружното и неуверливо објаснување би било: Поради тоа што постојат. Меѓутоа, одговорот кој ни помага да разбереме е: Поради тоа што однесувањето или структурата се опоравува брзо по малата пертурбација (побуда). Од тука однесувањето/структурата […]